جزئیات حمایت‌های طرح جهش هوشمندسازی

حمایت از شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری

حمایت از شتابدهنده و یا مرکز نوآوری بر اساس این طرح شامل آن‌هایی خواهد بود که در 6 ماه گذشته در استارتاپ(هایی) با مطابقت حداقل در یکی از موارد ماتریس کاربرد فناوری اقدام به اختصاص سرمایه بذری کرده‌اند و یا قصد شتابدهی به استارتاپ‌های مشمول را دارند. شتابدهنده‌ها یا مراکز نوآوری علاقه مند می‌توانند پس از تکمیل اطلاعات پروفایل خود در وبسایت aimatch.ir وارد پروسه ارزیابی شوند.

مرحله 1- ارزیابی شتابدهنده یا مرکز نوآوری

در این مرحله پس از تکمیل پروفایل اطلاعاتی و فرم ارزیابی شتابدهنده کارشناسان بر اساس چک لیست نمرات هر یک از شتابدهنده‌ها یا مراکز نوآوری را در یکی از 4 سطح مربوطه دسته بندی می‌کنند. حمایت‌های ستاد از هر مجموعه بسته به سطح بندی این مرحله است.

سطح 1- تسهیلات تا سقف 1000 میلیون ریال برای هر استارتاپ معرفی شده برای حداکثر 4 استارتاپ که در ارزیابی تایید شود. پس از ارزیابی طرح استارتاپ‌ها و تعیین  KPI قابلیت تبدیل به بلاعوض.

سطح 2- تسهیلات تا سقف 800 میلیون ریال برای هر استارتاپ معرفی شده برای حداکثر 3 استارتاپ که در ارزیابی تایید شود. پس از ارزیابی طرح استارتاپ‌ها و تعیین  KPI قابلیت تبدیل به بلاعوض.

سطح 3- تسهیلات تا سقف 600 میلیون ریال برای هر استارتاپ معرفی شده برای حداکثر 2 استارتاپ که در ارزیابی تایید شود. پس از ارزیابی طرح استارتاپ‌ها و تعیین  KPI قابلیت تبدیل به بلاعوض.

سطح 4- تسهیلات تا سقف 400 میلیون ریال برای هر استارتاپ معرفی شده برای حداکثر 1 استارتاپ که در ارزیابی تایید شود. پس از ارزیابی طرح استارتاپ‌ها و تعیین  KPI قابلیت تبدیل به بلاعوض.

مرحله 2- ارزیابی استارتاپ‌های شتابدهی شده و یا در شرف شتابدهی

در این مرحله اطلاعات استارتاپ‌هایی که حداقل شرط ماتریس فناوری-کاربرد را دارا باشند به صورت جداگانه توسط شتابدهنده یا مرکز نوآوری ارسال خواهد شد و در صورت تایید کارشناسان فنی(مرکز توسعه فناوری نوظهور دیجیتال) به صندوق توسعه اقتصاد دیجیتال برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.

همچنین لیستی از KPI ها مربوط به هر استارتاپ به متقاضی تحویل داده خواهد شد که در صورت تحقق آن‌ها تسهیلات در یک بازه زمانی مشخص (از 6 تا 12 ماه) قابل تبدیل به بلاعوض خواهند بود.

شرکت‌های نوپا و یا کوچک-متوسط

در این بخش نیز ابتدا اطلات مربوط به شرکت در پلتفرم نوآوری باز هوشمندسازی بارگزاری خواهد شد. پس از ارزیابی اولیه شرکت ها بر اساس تعداد پرسنل، تراز مالی و … به دو گروه دسته بندی خواهند شد.

شرکت‌های نوپا  :

  • تسهیلات توسعه محصول: سقف تسهیلات 2 میلیارد ریال
  • تسهیلات توسعه بازار: سقف تسهیلات 2 میلیارد ریال
  • تسهیلات مرتبط با زیرساخت : ارائه زیرساخت با مشارکت طرف سوم تا سقف 3 میلیارد ریال
  • سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

شرکت‌های نوپا می‌بایست علاوه بر مستندات مربوط به محصول ،برنامه عملیاتی خود را در راستای هر یک از موارد ذکر شده در بازه 6 ماهه الی یک ساله ارسال نمایند.

 2- شرکت‌های کوچک-متوسط:

  • تسهیلات توسعه محصول: سقف تسهیلات 5 میلیارد ریال
  • تسهیلات توسعه بازار: سقف تسهیلات 5 میلیارد ریال
  • تسهیلات مرتبط با زیرساخت : ارائه زیرساخت با مشارکت طرف سوم تا سقف 10 میلیارد ریال
  • سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

پیام بگذارید