درباره پلتفرم

پلتفرم نوآوری باز هوشمندسازی می‌تواند هم رسانی بین شرکت‌های توانمند و سایر بنگاه‌ها و نهادها در راستای حل چالش‌های حوزه هوشمند سازی را ایجاد کرده  و از این طریق چشم انداز تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم را در کشور تسهیل نماید. این پلتفرم توسط شرکت فناوری و نوآوری هوشمند سایان (سایتک) و با ذیل حمایت مستقیم ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت 1401 کار خود را آغاز کرده است.

نسل جدید پلتفرم‌های نوآوری باز هوشمند سازی و هوش مصنوعی بر زیر دامنه‌های کلیدی هوش مصنوعی متمرکز هستند. این پلتفرم‌ها کمک می‌کند تا همرسانی بین ارائه دهندگان مسأله و ارائه دهندگان ایده تسهیل شود و نهادهای حامی نقش زیرساختی فراهم کردن زمین بازی را به بهترین شکل به انجام رسانند . همچنین به طور موثر منابع فناورانه، منابع زنجیره تامین و منابع مالی را یکپارچه کرده و ابزار مهمی برای نوآوری هستند که به طور مداوم قابلیت های اصلی تحقیق و توسعه و قابلیت های خدمات در هوش مصنوعی را ایجاد می کنند. “باز بودن و به اشتراک گذاری” مفاهیم مهمی هستند که نوآوری فنی و توسعه صنعتی کشور در هوش مصنوعی را هدایت می کنند. با ساختن پلتفرم‌های نوآوری باز، به بهبود نوآوری فنی و قدرت تحقیق و توسعه خود کمک می‌کنیم و به بهبود ظرفیت خدمات باز و مشترک نرم‌افزار و سخت‌افزار اساسی خود تحقق می‌بخشیمم. این پلتفرم می‌تواند از افراد، گروه‌ها، و شرکت‌های متوسط، کوچک و خرد مبتکر و کارآفرین حمایت کرده تا خود را به سمت تحقیق و توسعه فناوری هوش مصنوعی سوق دهند و در عین حال انتشار دستاوردهای فنی هوش مصنوعی و تبدیل آنها به برنامه های کاربردی را ترویج خواهد داد.