پلتفرم نوآوری باز هوشمندسازی

تحقق چشم‌انداز تحول دیجیتال

فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه در حوزه هوشمندسازی دامپروری

حمایت‌ها:
حمایت‌های مادی در قالب تسهیلات به منظور توسعه سطح بلوغ فناورانه محصول
تعهد خرید از سوی رده بهره‌بردار
حمایت معنوی و همرسانی تجاری‌سازی

با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین

آخرین فراخوان‌های نوآوری

فرآیندکاملا تعریف شده برای ارسالRFP پیگیری لحظه‌ای بازخوردو مدیریت RFP‌ها

جست‌وجو میان فراخوان‌ها به صورت تفکیک شده

محل همرسانی بین شرکت‌های توانمند و سایر بنگاه‌ها و نهادها در راستای حل چالش‌های حوزه هوشمندسازی

این پلتفرم چگونه کار می کند؟

نحوه استفاده از پلتفرم نوآوری باز هوشمندسازی به صورت گام‌ به‌ گام

ثبت نام

برای استفاده ا خدمات این پلتفرم کافیت تا پس از ورود به وب‌سایت ثبت‌نام کنید

ایجاد پروفایل

پس از ثبت‌نام و تکمیل کردن پروفایل خود شما قادر به استفاده از تمام امکانات این پلتفرم خواهید بود

ثبت مسئله/ایده

در این مرحله شما می‌توانید چالش‌ها/ایده‌های خود را ثبت کنید و منتظر همرسانی باشید

همرسانی

پس از ثبت چالش‌ها/ایده‌ها به صورت خودکار فراخوانی عمومی برگزار خواهد شد و فرآیند همرسانی آغاز می‌شود.