ارائه تسهیلات به استارتاپ‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

ارائه تسهیلات به استارتاپ‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

طبق اعلام مدیر مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال، شرکت‌ها در هریک از این سطوح چهارگانه حمایت‌های متفاوتی را دریافت می‌کنند. این حمایت‌ها در زمینه‌های مختلفی، اعم از توسعه بازار، توسعه محصول و خدمات زیرساخت، به شرکت‌ها ارائه خواهد شد. شریفیان درادامه در تشریح انواع این حمایت‌ها و مبالغ حمایتی گفت:

ما شرکت‌ها را در ۴ سطح دسته‌بندی می‌کنیم. به ۴ استارتاپ سطح اول ۱۰۰ میلیون، به ۳ استارتاپ سطح دوم ۸۰ میلیون تومان، به استارتاپ‌های سطح سوم ۶۰ میلیون تومان و به استارتا‌پ‌های سطح چهارم  ۴۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم.

او درادامه درباره مبالغ حمایتی مربوط به شرکت‌های نوپا نیز گفت: «به شرکت‌های نوپا در هریک از حوزه‌های توسعه محصول و توسعه بازار ۴۰۰ میلیون تومان و برای بخش زیرساخت حدود ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم.» امیر شریفیان مبلغ تسهیلات در حوزه توسعه بازار و توسعه محصول برای شرکت‌های کوچک و متوسط را نیز یک‌میلیارد تومان و تسهیلات در حوزه زیر ساخت را یک‌و‌نیم میلیارد تومان اعلام کرد.

پیام بگذارید