پلتفرم نوآوری باز زیست فناوری

آخرین فرصت‌های مشارکت در نوآوری

چگونه کار می کند؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

شرکت‌ها یا سازمان‌های ثبت کننده چالش

دسته بندی فراخوان‌های نوآوری

دسته بندی نوآوری بر اساس فناوری یا کاربرد