شرکت تعاونی دانش بنیان نانوهوشمند یوشیتا

23 فروردین 1391

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ف
فاطمه کیانپور
کارمند دفتری
ف
فاطمه نوروزی سارخانلو
کارمند ساده

سهام‌داران

(مجید محمدی) سهامدار- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
30%
(امیرحسین محمدی) سهامدار- نائب رئیس هیئت مدیره
30%
(محمدرضا محمدی) سهامدار
30%
(علی محمدی) سهامدار
3%
(یوسف محمدی)
3%
اقدس جهانشاهلو
3%
مهران خانمحمدی
1%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing