دانش آوران نور ونداد

15 اردیبهشت 1400

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ف
فاطمه آسیابان 9 ماه
کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی مدیریت مالی تاریخ شروع همکاری: 1400/07/01 شماره تماس: 09309272440

ف
فرزانه ارقبایی 11 ماه
کارشناس پروژه

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی تاریخ شروع همکاری : 1400/11/01 شماره تماس: 09353241226

ز
زهرا جعفری 18 ماه
کارشناس پروژه

کارشناسی مترجمی زبان تاریخ شروع همکاری : 1401/01/01 شماره : 09152209313

ف
فرشته نوری 16 ماه
کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی علوم سیاسی تاریخ شروع همکاری: 1401/01/01 شماره تماس: 09354390033

ب
بهنام رهباردار 10 ماه
کارشناس فنی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی تاریخ شروع همکاری: 1400/05/01 شماره تماس: 09375937114

ا
افسانه غلامی 20 ماه
کارشناس پروژه

کارشناسی حسابداری تاریخ شروع همکاری: 1400/12/01 شماره تماس: 09391698610

سهام‌داران

سید مصطفی میرقاسمی
37%
سامان محمدی
37%
احسان اسلامی
5%
شرکت انديشمندان نوآور سرزمين پاسارگاد (شتابدهنده تریگ آپ)
18%
شرکت توسعه كارآفريني و نوآوري ايرانيان (خانه نوآوري)
3%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing