طنین پرداز پاسارگاد

24 دی 1392

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ع
علی اصغر ابراهیمی پور 1399.01.01
خدمات

علی اصغر ابراهیمی پور

ش
شایان امام جمعه 1400.02.02
کارمند دفتری

شایان امام جمعه

م
محمد حسین زاهدی قمی 1400.06.01
تکنسین فنی

محمد حسین زاهدی قمی

ر
روح الله طاقدره 1400.07.01
تکنسین فنی

روح الله طاقدره

م
مریم بنی مصطفی عرب 1399.01.01
کارشناسی مهندسی

مریم بنی مصطفی عرب

ز
زیبا رنجبر 1399.01.01
کارمند دفتری

زیبا رنجبر

ع
علیرضا فتح اله زاده 1399.06.01
تکنسین فنی

علیرضا فتح اله زاده

ع
علی ملاجعفری 1399.02.01
تکنسین فنی

علی ملاجعفری

س
سمیرا کوشکستانی 1399.01.01
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سمیرا کوشکستانی

ب
بهاره یزدان پناه 1399.01.01
کارمند دفتری

بهاره یزدان پناه

س
ستاره یزدان پنا 1399.01.01
کارمند دفتری

ستاره یزدان پنا

ع
علیرضا قربانی طهران نژاد 1400.06.01
کارشناسی مهندسی

علیرضا قربانی طهران نژاد

ح
حمید حقیقت 1400.03.01
تکنسین فنی

حمید حقیقت

ن
ناهید قنبری 1400.02.01
مدیر مالی

ناهید قنبری

سهام‌داران

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
20%
شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد
49%
شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد
خانم نجمه ابوطالبی
خانم سمیرا کوشکستانی
6%
آقای بهادر مکی آبادی
6%
آقای سجاد فرهادی
خانم نادره زمانی
6%
آقای حامد ساجدی
12%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing