pfkvision

29 بهمن 1385

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ع
علی توحیدی 9 سال
بازاریابی

این شرکت بیش از 50 پرسنل دارد و اینجانب علی توحیدی به عنوان رابط و نماینده شرکت در خصوص این فراخوان در خدمت شما هستم. 09207897890 علی توحیدی

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing