تکنولوژی هوشمند نیکا(نیکاتک)

4 مرداد 1399

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
مجید پاشایی 12 ماه
برنامه نویس
م
محمد حافظ نیا 12 ماه
برنامه نویس
ع
علی انصار جعفری 2 سال
مدیر مالی
ر
رقیه کجوری 2
کارمند
م
محسن پاشایی 12 ماه
برنامه نویس
ر
رحیم قاسمی 20 ماه
برنامه نویس
ج
جواد قاسمی نژاد 12 ماه
امور اداری
ع
علی بهنام 10 ماه
برنامه نویس
م
مسعود مروتی 8 ماه
کارشناس
م
مسعود اشتری 12 ماه
کسب و کار
م
مریم کجوری 12 ماه
اداری و هیات مدیره

سهام‌داران

هرمز عطائی
99%
رقیه کجوری

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing