اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد (شتابدهنده تریگ آپ)

16 فروردین 1393

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

1
1 3
2

تمامی اعضای تیم شتابدهنده در استخدام و تحت بیمه شرکت مادر، شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، میباشند.

سهام‌داران

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
86%
راهبران امین سرمایه پاسارگاد
1%
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
13%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing