GoldenKey

9 خرداد 1389

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

جواد زمان زاده دربان
80%
سمیرا شرکت رضوی
17%
فاطمه معموری
3%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing