فیلاگر | جامعه هوش مصنوعی ایران (شرکت فناوری های پیشرو هوش مصنوعی کارن)

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

پوریا حداد
24%
وحیدرضا مختارزاده
52%
محمدرضا حداد
24%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing