فضامان (فضا زمان امید)

30 دی 1399

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

محمد علی اوغلی فاضل
25%
محمدجواد آقاجان زاده
25%
محمود داودیان
23%
محمدابراهیم فاضل

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing