پیشگامان فناوری هوشمند دادیاب

30 آبان 1400

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
محمدباقر اصغری آقامشهدی
نایب رئیس هیئت مدیره، مدیر محصول

دکترای حقوق فناوری اطلاعات از دانشگاه تیلبورگ هلند شماره تماس: 9122598700

ف
فاطمه رزقی شهرودی
مدیر عامل

دکترای حقوق کیفری و فوق لیسانس حقوق جزا از دانشگاه تربیت مدرس تهران شماره تماس: 9129597053

س
سیاوش الیاسی
مدیر بخش مشاوره

لیسانس و فوق لیسانس حقوق مالکیت فکری از دانشگاه شهید بهشتی شماره تماس: 9126088427

آ
آرش بازیار
مدیر فروش

کارشناس حقوق و دانش آموخته MBA دانشگاه تهران شماره تماس: 9120214303

ف
فاطمه اصغری
متخصص بازاریابی

کارشناسی ارشد کارآفرینی - کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران شماره تماس: 9112125345

س
سیده رقیه حسینی
کارشناس فروش

مهندسی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل، دانش آموخته MBA دانشگاه تهران

ا
امیرحسین شعبان
دستیار سئو

کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آیت الله بروجردی

ه
هانیه نامدار
متخصص تولید محتوا

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

سهام‌داران

مححمدباقر اصغری
40%
شرکت ستارگان داوین
25%
فاطمه رزقی شهرودی
15%
سیاوش الیاسی
8%
آرش بازیار
5%
مهدی رزقی شهرودی
3%
علی درزی
2%
فاطمه اصغری
1%
مازیار زیرک
1%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing