چتر سبز صنعت باربد

20 فروردین 1394

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ف
فاضل مکاریان فرد جهرمی 7 سال
کد نویسی- طراح الگوریتم

تحصیلات: کارشناسی- مهندسی برق- کنترل و ابزار دقیق تاریخ شروع همکاری: 1394 شماره تماس: 09367724109

ح
حمیده حامدیان 4 سال
ایجاد محتوای فنی و پیگیری تولید

تحصیلات: کارشناسی ارشد- فیزیک کاربردی تاریخ شروع همکاری: 1397 شماره تماس: 09173918595

س
سجاد حضوری 3 سال
طراحی و تولید مکانیک

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک-ساخت و تولید تاریخ شروع همکاری: 1398 شماره تماس: 09352949353

ف
فاطمه ابراهیمی 2 سال
طراحی و آنالیز فنی مکانیک

تحصیلات: کارشناسی- مهندسی مکانیک تاریخ شروع همکاری: 1399 شماره تماس: 09178927348

م
محمد نادری 2 سال
مسئول بخش الکترونیک

تحصیلات: کارشناسی- الکترونیک تاریخ شروع همکاری: 1399 شماره تماس: 09382234347

ف
فاطمه تقی پور جهرمی 2 سال
طراح و مونتاژ الکترونیک

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی برق- الکترونیک تاریخ شروع همکاری: 1399 شماره تماس: 09383749780

ر
رضا احتشامی 18 ماه
سرباز امریه- طراح و کدنویس الکترونیک

تحصیلات: کارشناسی ارشد- مهندسی برق-مخابرات تاریخ شروع همکاری: 1399 شماره تماس: 09179828040

سهام‌داران

فاضل مکاریان فرد جهرمی
50%
مریم مکاریان فرد جهرمی
50%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing