عصر گویش پرداز

26 مرداد 1384

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
میلاد آغاسی 1 سال
کارشناس فنی
و
وحید احمدبیگی 7 سال
کارشناس
م
محمد بحرانی 17 سال
مدیر فنی
م
مجید پورابراهیمی 15 سال
مدیر مالی
ع
علیرضا حاجی تبار 3 سال
مدیر فنی
م
محمدرضا حسنیان 17 سال
مدیرعامل
خ
خسرو حسین زاده 17 سال
مدیر فنی
م
محمدرضا حسین 14 سال
مدیر پشتیبانی
ف
فاطمه دارنگ 1 سال
کارشناس
س
سروش گوران 1 سال
مدیر فنی
ف
فاطمه زمردی 1 سال
کارمند
ص
صدرا صبوری 4 ماه
کارشناس فنی
س
سعید صرفجو 3 سال
کارشناس فنی
خ
خدیجه صیادی 1 سال
مدیر سایت
س
سیدسجاد میرعلیزاده 3 سال
کارمند
م
محسن میرزایی 2 سال
کارشناس فنی
م
محمد نصرت پناه 10 سال
کارشناس پشتیبانی
ع
عبداله ویسی 10 سال
کارمند
م
مهسا کولیوند 5 سال
کارشناس فروش
ا
امیر کوه نورد 1 سال
کارشناس فنی

سهام‌داران

حسین صامتی
39%
محمدامین صامتی
20%
هادی ویسی
9%
محمد بحرانی
9%
باقر باباعلی
9%
خسرو حسین زاده
9%
حامد موثق
2%
امین فاضل دهکردی
2%
محمدرضا حسنیان
1%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing