arianasecurity

13 بهمن 1397

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

کبری دهبسته
81%
یوسف دهبسته
1%
شرکت فین و آوا پارس
18%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing