شرکت شتاب دهنده آران

14 بهمن 1399

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

سید حمید رضا مدنی
20%
سید حسن کریمی
15%
بی بی اعظم شریفی
39%
محمد حسین روحانی
25%
عاطفه شریفی
1%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing