شرکت تامین کالای امیدبهسازان(تکاب)

1 آذر 1388

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ا
امید قلمی 13
مدیرعامل
م
مهدی سلیمانی
مسئول انبار
ح
حسین صالحی
تدارکات
ب
بهمن مرادی
مونتاژکار
م
معین مرادی
مونتاژکار
س
سعیدابوالحسنی
مونتاژکار
م
مهدی خرم
فنی-مهندسی
ط
طاهره نشاط
فنی _مهندسی
ط
طیبه زرشناس
اداری
خ
خدیجه زمانی
حسابدار
س
ساناز زبرجدی
سایت
ژ
ژاله ناصری
سایت _اداری
ز
زینت علیپور
خدمات
ل
لیلا حسینی
مسئول تولید
ز
زهرامحمدی
مونتاژکار
م
مریم انصاری
مونتاژکار
ف
فاطمه زعفرانی
مونتاژکار
ا
افسرخزایی
مونتاژکار
ف
فریده سلامیان
مونتاژکار
ف
فاطمه عسگرزاده
مونتاژکار
ع
عاطفه فارسی
مونتاژکار
پ
پرشنگ دشتی
مونتاژکار
ا
افسانه اذین
مونتاژکار
س
سحرکوهکن
مونتاژکار

سهام‌داران

امیدقلمی (مدیرعامل)
36%
ندا ایزد دوست (رییس هیئت مدیره)
27%
امیرعباس قلمی
26%
ابراهیم قلمی(عضو هیئت مدیره)
6%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing