نگاه هوشمند سپهر پارس

18 اردیبهشت 1400

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ر
رضا آرانی از ابتدا
مدیر فنی

09121235885

سهام‌داران

رضا آرانی
50%
مهدی فقیهی
40%
نگین اکبری جعفری
1%
عبدالله فقیهی
4%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing