سرزیمن نوآوری گرین وب

21 اسفند 1398

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
محدثه جعفری 2 سال
کارشناس سرمایه گذاری
س
سمانه خیری
کارشناس اداری

سهام‌داران

گرین وب سامانه نوین(نماینده: مهدی محمدی)
75%
گرین وب توسعه مانا(نماینده: سید حسن هاشمی)
25%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing