در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ش
شادی سمنانی ۴
مسئول دفتر

رسیدگی به امور اداری و هماهنگی مدیرعامل

ش
شیرخانلو ۱۰
برنامه نویس

متخصص فرانت

سهام‌داران

سید احسان فلسفی زاده حقیقی
40%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing