شتابدهنده کسب و کار فردوسی فرجاد

29 فروردین 1395

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
مهدیه هنردوست 4
مدیر داخلی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع تاریخ شروع همکاری: 1396 شماره همراه: 09304910334

م
معصومه اسفندیاری 3
نماینده اجرایی شتابدهنده فردوسی در کارخانه نوآوری مشهد

تحصیلات: ارشد مدیریت شهری تاریخ شروع همکاری: 1397 شماره همراه: 09153238674

ع
علی نوروزی 1
مسئول آموزش

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی تاریخ شروع همکاری: 1400 شماره همراه: 09370401641

م
مرضیه ایزدپناه 4
مسئول فضای کار اشتراکی شتابدهنده فردوسی در کارخانه نوآوری مشهد

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) تاریخ شروع همکاری: 1396 شماره همراه: 09358494130

م
ملیحه فرامرزی 5
مدیر توسعه کسب و کار

تحصیلات: دکترای کارآفرینی شروع همکاری: 1395 شماره همراه: 09351342299

ع
علی پیوندطلب 2
حسابدار

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابرسی شروع همکاری: 1398 شماره همراه: 09151227263

م
مریم پوراکبر 5
مدیر منابع انسانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شروع همکاری: 1395 شماره همراه: 09155229851

سهام‌داران

مصطفی مکارم
5%
مجموعه آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی برنا
35%
موسسه فرهنگی هنری خراسان
60%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing