مهندسی حسگرهای هوشمند پارس

29 اسفند 1397

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

خ
خانم دکتر وحیده فقیهی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مدیر تحقیق و توسعه

دکترای فیزیک لیزر از دانشگاه خرونینگن هلند مخترع چندین نمونه ایزوتوپ ثبت شده در IAEA International Atomic Energy Agency

آ
آقای دکتر رسول نصیری فوق دکتری مهندسی مولکولی از دانشگاه کالج لندن UCL
توسعه دهنده

عضو هیات تحریریه مجله گزارشات علمی نیچر عضو کالج داوران در شورای علوم فیزیک و مهندسی انگلستان مولف بیش از 20 مقاله بین المللی انتخاب و معرفی فناور برتر صنعت گاز کشور در سال 1400 از سوی شرکت ملی گاز ایران موسس شرکت دانش بنیان محپا مجری پروژه طراحی و ساخت آنالیزور های نقطه شبنم آب و هیدروکربن

سهام‌داران

مدیرعامل
95%
عضو هیات مدیره
5%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing