پرواز یاران سیرنگ

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ع
عارفه رزاقی 3 سال
مدیر داخلی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی،تاریخ شروع همکاری:1397 09020399031

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing