پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند

24 مهر 1399

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ب
برنامه نویس
عضو هیئت مدیره
ب
برنامه نویس هوش مصنوعی
عضو هیئت مدیره

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing