ماهان الکترونیک پرنیا

13 اردیبهشت 1393

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

آقای مهندس میثم ثقفیانی به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره شرکت
50%
خانم دکتر مریم شریفی پور - به سمت ریاست هیئت مدیره شرکت
50%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing