نوید ساختار بهینه

10 مرداد 1397

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

ع
علی بلندگرامی چهار سال
مدیر دپارتمان بهینه سازی

کارشناسی ارشد عمران - 1397

م
مریم پورعباس چهار سال
توسعه دهنده وب

کارشناس ارشد نرم افزار - 1397

س
سبحان رجب زاده دو سال
کارشناس سازه

کارشناس ارشد مدیریت ساخت - دو سال

س
سینا صادقی سه سال
کارشناس سازه

کارشناسی عمران - 1398

م
محمدحسین غفاری چهارسال
مدیرعامل

دکتری عمران - زلزله - 1397

م
محمدشهاب خبازی حسینی دو سال
مدیر قراردادها و فروش

کارشناس عمران - 1399

م
مجتبی مرادی چهار سال
مدیر دپارتمان IT

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - 1397

م
مینا نیک نژاد 4 سال
عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد عمران - 1397

م
مهدی بهشتی 4
مدیر مالی

کارشناسی ارشد - 1397

م
محمدامین رئوف 3 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1398

ص
صدف رویین تن 2
کارشناسی سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1399

م
مسعود طاحونه 3
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1398

ا
امیرحسین لوک زاده 2 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1399

ع
علی مصدق 2 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1399

س
سیدعلیرضا جوزی 3 سال
مشاور تعاملات بین الملل

کارشناسی ارشد عمران - 1398

م
محمدعلی هادیان 3 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1398

م
معراج امانی زنگنه 3
کارشناس بازاریابی دیجیتال

کارشناسی ارشد عمران - 1398

ف
فائزه توکل 2 سال
مدیر داخلی

کارشناسی ارشد صنایع - 1399

ف
فربود اویس قرن 2 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1399

ر
رضا سنگ سفیدی 1 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1400

س
سید محمدمهدی رضوی 1 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1400

م
محمدمهدی جلیلیان 1 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1400

ه
هانیه کاظم پور 1 سال
کارشناس سازه

کارشناسی ارشد عمران - 1400

سهام‌داران

محمدحسین غفاری
25%
علی بلندگرامی
18%
مجتبی مرادی
35%
مینا نیک نژاد
7%
محمود الله وردی
15%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing